Yhteystiedot

 

Isojoelta käsin toimiva H.P. Matkabussi palvelee tilausajojen ja vuokrabussipalveluiden merkeissä.
Kun seurueesi tai ryhmäsi tarvitsee luotettavaa kuljetusta, käänny H.P. Matkabussin puoleen!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

H.P. Matkabussi
Kristiinantie 1
64900 Isojoki

p. 044 990 0005
info@matkabussi-hp.fi

Ota yhteyttä!

12 + 9 =

Laatulupaus

Tämä joukkoliikennelain (869/2009) 48§:n mukainen laatulupauksemme koskee reittiliikenne- ja tilausajopalveluita.
Keskuskadun Redem Oy toimii toimii tilausajo- ja reittiliikenteessä aputoiminimella H.P. Matkabussi, jota käytetään jäljempänä.

1. Tarjottavat liikennepalvelut
H.P Matkabussi tekee reitti- sekä tilausajoa.

2. Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
Tarkat tiedot aikatauluista, reiteistä, ehdoista ja niiden muutoksista sekä peruutuksista tiedotetaan internetissä osoitteessa www.matkabussi-hp.fi

3. Käytössä olevat liput ja niiden hinnat
H.P Matkabussi matkojen lippuja voi tilata sähköpostin kautta tai ostaa kuljettajalta.

4. Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
H.P Matkabussi -vuorot kuuluvat lippujärjestelmään, mikä on kuvattu kohdassa 3.

5. Käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matalalattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä
H.P Matkabussi -vuorot liikennöidään ajoneuvolain (1090/2002) §10 mukaisilla M3-luokan ajoneuvoilla.

6. Asiakastyytyväisyys
Tulemme reiteillämme järjestämään asiakastyytyväisyyskyselyn, mikä analysoidaan palvelujen kehittämiseen.

7. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorjaukset
Asiakaspalautteet ja valitukset käsitellään H.P. Matkabussi:n johdossa. Hinnan palautus- tai vahingonkorvausvaatimusten tulee on perusteltuja. Tapauskohtaisesti harkitaan, antaako vahingonkorvausvaatimus aihetta hyvityksiin. Matkustajan ja kuluttajan oikeuksiin noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

8. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen
Tarvittaessa kuljettaja avustaa liikuntarajoitteisia ja vammaisia kohtuullisessa määrin edellyttäen, että liikennöintitilanne sen sallii.

Oikeudet laatulupauksen muutoksiin reittiliikenneluvan sallimina aikataulumuutosajankohtina pidätetään.